آشنایی با الیاف با کارایی معمولی در مبحث طراحی لباس (قسمت دوم)

آشنایی با الیاف با کارایی معمولی در مبحث طراحی لباس (قسمت دوم)

الیاف با کارایی معمولی در طراحی لباس (قسمت دوم) الیاف پلی­ اولفین پلیمرهای پلی­ اولفین (Polyolefin) دارای جرم مولکولی بالا بوده و در ساختارِ خود هیدروکربن­ های آلیفاتیک (Aliphatic) و اشباع شده (Saturated) مثل آلکان­ها (Alkanes) دارند که برخی از آن­ها را می­توان به...
آشنایی با الیاف با کارایی معمولی در مبحث طراحی لباس (قسمت سوم)

آشنایی با الیاف با کارایی معمولی در مبحث طراحی لباس (قسمت سوم)

الیاف با کارایی معمولی در طراحی لباس (قسمت سوم) کاربردهای مهم و متنوعِ الیاف در زندگی روزانه، از مصارفِ عادی و خانگی مثل پوشاک و فرش تا مصارفِ تخصصی، پیچیده و با فناوری بالا در صنایع مختلف مثل طراحی لباس را در برمی­گیرد. از دیگر کاربردهای اولفین­ ها در صنعت و در بخش...
آشنایی با الیاف با کارایی معمولی در مبحث طراحی لباس (قسمت اول)

آشنایی با الیاف با کارایی معمولی در مبحث طراحی لباس (قسمت اول)

الیاف با کارایی معمولی در طراحی لباس (قسمت اول) کاربردهای مهم و متنوعِ الیاف در زندگی روزانه، از مصارفِ عادی و خانگی مثل پوشاک و فرش تا مصارفِ تخصصی، پیچیده و با فناوری بالا در صنایع مختلف مثل طراحی لباس را در برمی­گیرد. از جمله کاربردهای تخصصی الیاف می­توان از موارد...
معرفی انواع روش های تولید الیاف مصنوعی (قسمت سوم)

معرفی انواع روش های تولید الیاف مصنوعی (قسمت سوم)

روش های مختلف تولید الیاف مصنوعی   الکتروریسی (Electrospinning) ایده این روش بر اساس یک میدان الکتریکی خارجی است که برای سیالات یا مذاب های پلیمری باردار به کار گرفته شود. این میدان الکتریکیِ خارجی منجر به ایجاد بار الکتریکی در سطح پلیمر و غلبه بر تنش سطحی شده و...
معرفی انواع روش های تولید الیاف مصنوعی (قسمت دوم)

معرفی انواع روش های تولید الیاف مصنوعی (قسمت دوم)

روش های مختلف تولید الیاف مصنوعی تر ریسی (Wet Spinning) تر ریسی اغلب برای پلیمرهایی مورد استفاده قرار می­گیرد که در حلال­ های غیر فرار یا گرما ناپایدار حل می­شوند. این فرآیند برای تولیدِ الیاف پلی آکریلونیتریل، پلی وینیل کلراید، پلی وینیل الکل و سلولز استفاده می­شود....
تماس با ما