برچسب: فست مد چیست؟

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

فست مد چیست؟

فست مد چیست؟ فست مد اصطلاحی است که برای توصیف طرح‌های لباس استفاده می‌شود که به سرعت از کت واک به فروشگاه‌ها می‌روند تا از روندها استفاده کنند. این مجموعه ها اغلب بر اساس سبک هایی هستند که در نمایش های باند هفته مد ارائه شده اند یا توسط افراد مشهور پوشیده شده اند. مد