طراحی پارچه های پرده ای

طراحی پارچه های پرده ای

پارچه های پرده ای امروزه پارچه های پرده ای در صنعت نساجی جایگاه خاصی دارند که با توجه به پیشرفت نساجی این گروه از پارچه ها و تولیدات، دست خوش تغییر و تحول بسیاری شده اند. پارچه های پرده ای دارای شاخه های متعددی در صنعت بافت و چاپ بوده و به دو تقسیم بندی کلی پرده های...
تماس با ما