درباره مـــا

بردیا استودیو ، زیر نظر بردیا ملک در سال 1386 شروع به کار کرده و تاکنون بالغ بر 300 هنرجو و دانشجو در زمینه طراحی لباس و طراحی گرافیک زیر نظر خود قرار داده و با ارائه نمونه کار هایی زیبا و قدرتمند در داخل و خارج از کشور فعالیت خود را ادامه میدهد.

هدف استودیو ، ایجاد محیطی غنی و مملو از دانش طراحی لباس و گرافیک میباشد که در راستای پیشرفت صنعت مد و لباس کشور فعالیت خود را ادامه میدهد.

سوابق بردیا استودیو

فعالیت در سال های 1395 ، 1396، 1397 و 1398 به صورت مداوم در عرصه طراحی لباس و عنصر های گرافیکی مد و لباس می باشد.

افتخار آموزش به بیش از 8 هزار هنرآموزبه صورت 

هدف ما

هدف بردیا استودیو ، آموزش نیرو های مستعد در زمینه طراحی لباس و عناصر گرافیکی مد و لباس مباشد

چشم انداز مجموعه

بردیا استودیو در صدد پیشرفت صنعت مد و لباس و همچنین افزایش سطح دانش در زمینه گرافیک و عناصر گرافیکی مد و لباس در حال فعالیت میباشد.

هدف ما

هدف بردیا استودیو ، آموزش نیرو های مستعد در زمینه طراحی لباس و عناصر گرافیکی مد و لباس مباشد

چشم انداز مجموعه

بردیا استودیو در صدد پیشرفت صنعت مد و لباس و همچنین افزایش سطح دانش در زمینه گرافیک و عناصر گرافیکی مد و لباس در حال فعالیت میباشد.

تماس با ما